Business Intelligence

Verbeter bedrijfsprestaties met slimme analyses en rapportages. Business Intelligence helpt je datagedreven te werken & betere resultaten te boeken!

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence is een methode om grote hoeveelheden data te structureren en visualiseren. Die data komt vaak uit een collectie databronnen die waarin die data in losse silo’s is opgeslagen. De waarde wordt echter pas gecreëerd wanneer die data samenkomt. Op dat moment gebruik je die data om ‘over’ de verschillende processen heen te kijken.

Bij Business Intelligence staat inzicht centraal. Het doel is om betere beslissingen te nemen op basis van data. Een correcte en volledige vastlegging is hierbij cruciaal. Hoe meer data er beschikbaar is, hoe meer diepgang en betrouwbaarheid je in de rapportages terugziet.

Het Business Intelligence proces bestaat vaak uit het verzamelen, analyseren en inzichtelijk maken van (big) data die je in je organisatie gebruikt. 

Business Intelligence levert diverse oplossingen:

 • Alle data die je nodig hebt, altijd bij de hand
 • Datakwaliteit verbetert
 • Iedereen werkt met dezelfde definities
 • Betrokkenheid van medewerkers vergroot
 • Strategische doelstellingen worden door de gehele organisatie vertaald

Uiteindelijk verbeteren bedrijfsresultaten als resultaat van de bovenstaande verbeteringen.

Dash Data Platform helpt inzicht te krijgen in gegevens met dashboards en rapportages
Bespaar tijd, ontdek wat je niet weet

Dash Data Platform

Geef je Business Intelligence project een boost met Dash Data Platform! Sneller, beter, makkelijker.

Lees meer over ons Data Platform

Slimme indicatoren in dashboards

Business Intelligence & KPI’s

Om slimmere beslissingen te nemen, is het belangrijk om te weten waar je eigenlijk op zou moeten letten bij het verbeteren. Er is een grote hoeveelheid informatie voor handen, maar niet ieder gegeven is stuurinformatie. Daarom zijn er Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dat zijn getallen die weergeven of het goed gaat met een proces of dat er bijgestuurd dient te worden. Ouderwetse lijsten in Excel bieden dat soort inzichten ook wel, maar daar kost het de lezer veel tijd om te achterhalen wat er nu precies aan de hand is. Door één getal te definiëren en dagelijks bij te houden wat de wijziging op dat getal is, zie je direct waar je bij moet sturen.

Power BI dashboard
Spreek dezelfde taal, hanteer dezelfde definities

Iedere branche zijn eigen KPI's

In de voedselindustrie is bederf een KPI. Dat is voor de logistiek bijvoorbeeld niet interessant. Dus iedere branche heeft zijn eigen KPI’s die je in een Business Intelligence omgeving inzichtelijk wilt maken. Bij Dash hebben we veel ervaring in branches als productie, handel, retail, telecom en gezondheidszorg. Dat zorgt ervoor dat we de taal spreken van degene die de rapportages in gebruik moet nemen. Het gaat daarmee niet om de achterliggende technische processen, maar om de waarde die gecreëerd wordt door de data die in de bronsystemen vastligt te visualiseren. Zo is de techniek complementair aan de functionaliteit.

KPI's voor Productie

 • Actual versus Expected (zowel in prijs als aantal)
 • On Time In Full (OTIF)
 • Waste %
 • Productieaantallen
 • Downtime

KPI's voor Handel

 • Uitlevergraad
 • Klachten
 • Conversie
 • Omloopsnelheid
 • Voorraadwaarde

KPI's voor Retail

 • Omzet per periode
 • Gemiddeld bestedingsbedrag per klant/bon
 • Omzet per product
 • Best en slechtst verkochte producten
 • Ziekteverzuim per locatie/medewerker/periode

KPI's voor Bouw

 • Onderhanden werk positie (OHW)
 • Inkoop via raamcontract
 • Meer- en minderwerk
 • Projectplanning binnen marge
 • Debiteurendagen

KPI's voor Logistiek

 • Pick Performance
 • Order Status
 • Bezettingsgraad

KPI's voor Gezondheidszorg

 • Opnameduur
 • Patientbeleving
 • Patienttevredenheid
 • Wachttijden
 • Ziekteverzuim
Wie kan gevoelige bedrijfsdata zien?

Rollen en rechten in Business Intelligence

Binnen Business Intelligence kun je een piramide maken van de inzichten die men nodig heeft. Bovenin de piramide zit het C-level. Zij hebben van alle afdelingen inzichten nodig, maar willen op het eerste gezicht nog niet direct heel veel diepgang zien. De grote lijnen zijn dan belangrijk. Daarom hebben zij alle rechten en kunnen doorklikken tot in diepere detailniveaus.

Hoe verder je naar beneden gaat in de piramide, hoe minder rechten de lezer heeft en hoe meer detailniveau er in de rapportages komt. Op de productievloer zien ze bijvoorbeeld heel concreet wat er vandaag geproduceerd is, hoeveel grondstoffen er nog zijn en hoeveel zij nog moeten doen die dag. Zo vertaal je strategische doelstellingen naar operationele inzichten om gezamenlijk tot beter resultaat te komen.

Power BI visualisaties met Data Platform