Samenvatting

Het Sint Antonius Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis, en staat landelijk bekend om zijn expertise op het gebied van behandeling van patiënten met long, hart- en vaatziekten. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de implementatie van het elektronisch patiëntendossier. Nu de implementatie is afgerond, bestaat er de behoefte aan een centrale data voorziening in het ziekenhuis.

Dash Data werkt mee aan het ontwikkelen van deze centrale informatie voorziening door het creëren van een data virtualisatie platform en bijbehorende rapportage mogelijkheden. Ook ondersteund Dash Data bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van eigenaarschap, logging en privacy.

Project

Centraal data virtualisatie platform

Klant

Sint Antonius Ziekenhuis